Wang Jiangwei, Symtom, 2007 08

Lascia una risposta